PARK NAD STAWAMI WE WSCHOWIE

I miejsce w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji rewitalizacji terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa -2020r.

Projekt budowlany i wykonawczy 2023-2024

Park nad stawami obejmuje teren o długości ok 1km., w skład którego wchodzą dwa zbiorniki połączone ciągami pieszymi o nawierzchni ziemnej i asfaltowej mocno zniszczonej  m.in. przez korzenie drzew. Układ ciągów pieszych wyznaczają szpalery dorodnych drzew.

Projekt zakłada wzbogacenie funkcji rekreacyjnej terenu. Główną osią projektu jest ciąg spacerowy biegnący dookoła obydwu stawów pomiędzy istniejącymi szpalerami.  Oprócz funkcji spacerowej i rowerowej ciąg ten ma być również trasą do jazdy na rolkach.   Część parku w obrębie ulic Ogrodowej i Dębowej stanowi funkcje rekreacyjne nie tylko dla dzieci ale również dla dorosłych. Zlokalizowano tu plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Program dla starszych użytkowników uzupełniono o tor do gry w bule, stoły do gry w szachy oraz stoły do gry w ping-ponga. Na zamknięciu głównej osi widokowej i funkcjonalnej zlokalizowano piknikowy  pawilon ogrodowy, analogiczny do zastosowanych w dalszej części parku.  Na terenie zaprojektowano również ławki i siedziska. Na przecięciu się kilku kierunków ciągów pieszych wytworzono plac z ekspozycją na dwa cenne pomniki przyrody. Na placu znajdą się również pulpity z tablicami informacyjnymi.

Dalszy odcinek parku  ( pomiędzy  ul. Ogrodową a drugim stawem ) obramowany szpalerami dorodnych drzew zaprojektowano w formie ogrodu z kwietnikami przedzielonymi ukośnymi alejkami łączącymi obydwa kierunki głównego ciągu spacerowego. Na wschodnim krańcu stawu przewidziano drewniany podest / pomost z widokiem na cały staw, który można podziwiać z drewnianych leżaków miejskich.

Szeroki otwarty plac po drugiej stronie stawu, pomiędzy dwoma szpalerami drzew  zaprojektowano jako główny teren rekreacyjno-sportowy. Bezpośrednio przy zachodnim brzegu zbiornika wodnego znajduje się plaża miejska, pełniąca również funkcję boiska do gry w siatkówkę plażową.  Wzdłuż plaży zaprojektowano drewnianą promenadę z leżakami miejskimi oraz  okrągłymi zieleńcami wypełnionymi kompozycjami traw ozdobnych. Motyw koła zastosowano również w formie placów zabaw o poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej w różnych kolorach. Na terenie „rozrzucono” również okrągłe wiaty piknikowe wyposażone w siedziska i stoły. Dalszą część terenu przewidziano jako boisko do gry w piłkę nożną. Trawiasta , otwarta przestrzeń boiska może również pełnić inne funkcje podczas różnego rodzaju imprez  i koncertów miejskich. Na zakończeniu terenu parku we wewnętrznej części łuku głównego ciągu spacerowego zlokalizowano stację street workout o nawierzchni piaskowej. Urządzenia stacji w formie różnego rodzaju drabinek do ćwiczeń i gimnastyki stanowią uzupełnienie treningu biegowego i cieszą się obecnie dużą popularnością.Możliwość komentowania została wyłączona.