O PRACOWNI

Pracownia architektoniczna ARCHAID zajmuje się sporządzaniem dokumentacji projektowych dla różnorodnych przedsięwzięć budowlanych związanych z budową nowych budynków, przebudową istniejących, zagospodarowaniem przestrzeni publicznych oraz terenów inwestycyjnych. W naszych pracach skupiamy się na tworzeniu najwyższej jakości architektury, spełniającej wymogi funkcjonalne i budżetowe inwestora. Dzięki współpracy z doświadczonym zespołem branżowym jesteśmy w stanie zaoferować kompletną obsługę projektową.

 

mgr inż. arch. Jacek Szewczyk
-członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów
-uprawnienia w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr 32/ZPOIA/OKK/2012

 

 

 

 

OFERTA

Pracownia architektoniczna ARCHAID zajmuje się w szczególności:

-projektami nowych budynków
-projektami związanymi z przebudową, rozbudową lub nadbudową budynków istniejących
-projektami przestrzeni publicznych tj. place, skwery, parki, ulice
-projektami zagospodarowania terenu i małej architektury

Do zakresu oferowanych w szczególności należą:

-inwentaryzacje budowlane
-koncepcje architektoniczne
-koncepcje urbanistyczne
-koncepcje programowo-przestrzenne
-analizy chłonności terenów inwestycyjnych
-uzyskanie niezbędnych uzgodnień i warunków przyłączy od gestorów sieci
-uzyskanie warunków zabudowy
-uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
-projekty budowlane (wielobranżowe)
-projekty wykonawcze (wielobranżowe)
-projekty zagospodarowania terenu
-materiały marketingowe tj. wizualizacje, karty lokali, projekty materiałów reklamowych itp.

Oferta obejmuje wielobranżową dokumentację budowlaną, niezbędną do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę. W zależności od niezbędnego zakresu projektu składa się ona z :

-projekt architektoniczny
-projekt konstrukcji
-projekt instalacji sanitarnych
-projekt instalacji elektrycznych
-projekt drogowy
-projekt zieleni
-wymagane decyzje i uzgodnienia