SZCZECIN- PLAC ORŁA BIAŁEGO

Projekt zagospodarowania Placu Orła Białego oraz sąsiedniej ulicy Tkackiej.

Główną wytyczną projektową było uwidocznienie zarówno w funkcji jak i zastosowanych materiałach podziału urbanistycznego sugerującego dawny kwartał. Projekt nie ma na celu odtwarzania przebiegu nieistniejącej zabudowy lecz  bardziej podkreślenie skali średniowiecznego placu wokół Fontanny Orła Białego. Konsekwencją wyżej wymienionych założeń jest wydzielenie w rysunku posadzki placu o szerokości elewacji Pałacu Pod Globusem tak aby Fontanna Orła Białego była jego centralnym punktem. Głównym założeniem drugiej części placu było jego otwarcie na Bazylikę Św. Jakuba oraz wciągnięcie ciągu pieszego biegnącego wzdłuż budynków przy ul. Mariackiej w obręb funkcjonalny Placu Orła Białego. Aby pokonać różnicę terenu w południowo wschodnim narożniku zastosowano stopniowe tarasy rozłożone wachlarzowo, będące powieleniem przesuniętej płyty rynku. Zabieg ten pozwala nie tylko na pokonanie różnicy terenu ale kreuje również główne wejście na plac od strony katedry, zamku czy dworca kolejowego. Na poszczególnych poziomach zaplanowano duże zieleńce, ławki oraz nasadzenia szpalerów drzew, które stopniowo przechodzą od kierunku istniejącego szpaleru wzdłuż ul. Grodzkiej dopełniając się do zachowanej wierzby płaczącej.

Projekt zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanitycznym na  zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie
wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.Możliwość komentowania została wyłączona.