DEPTAK- WSCHOWA

I miejsce w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji przebudowy ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice Wolsztyńska-Niepodległości-Bohaterów Westerplatte-Kostki-Okrężna – 2021r.

Projekt budowlany i wykonawczy – 2023r.

W chwili obecnej ulica Bohaterów Westerplatte stanowi jezdnię o szerokości ponad 9 metrów z chodnikami po obu stronach. Nawierzchnia jezdni z granitowej kostki brukowej o charakterystycznym wachlarzowym wzorze ułożenia, chodniki z płyt granitowych z obustronnymi pasami kompensacyjnymi z drobnej kostki granitowej. Układ ten podlega ochronie konserwatorskiej. Wytyczną konkursową dla tego odcinka jest zamknięcie ruchu samochodowego w celu wytworzenia miejskiego deptaka. Praca konkursowa zakłada zachowanie układu funkcjonalnego jezdni i krawężników. Część środkowa jezdni została obramowana 2-metrowym  pasem z podłużnych, płyt ciemnego granitu stanowiących kontrastowe tło dla wewnętrznego pasa, który jest odtworzeniem nawierzchni z istniejącej kostki ułożonej w wachlarzowym wzór. Dzięki temu zabiegowi wytworzono efekt dużego dywanu rozwiniętego środkiem deptaka.

W obrębie pasa z ciemnej kostki zlokalizowano podłużne siedziska z donicami pod drzewa ( analogicznie do rozwiązań zastosowanych na ulicy Niepodległości tutaj również nasadzenia w gruncie kolidowałyby z infrastrukturą podziemną ). Z obu stron siedzisk przewidziano zieleńce na poziomie posadzki terenu, których rolą jest przejmowanie wód opadowych i odprowadzanie ich bezpośrednio w grunt. Dzięki rozlokowaniu siedzisk naprzemiennie po obu stronach deptaka wytworzono podział na mniejsze przestrzenie, w których można zorganizować ogródki kawiarniane.Możliwość komentowania została wyłączona.