ULICA NIEPODLEGŁOŚCI -WSCHOWA

I miejsce w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji przebudowy ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice Wolsztyńska-Niepodległości-Bohaterów Westerplatte-Kostki-Okrężna – 2021r.

Ulicę Niepodległości i Księdza Kostki w chwili obecnej stanowi jezdnia o szerokości ok 9 metrów wraz z obustronnymi chodnikami. Na odcinku ulicy Niepodległości nawierzchnia jezdni wykonana jest z granitowej kostki brukowej. Po stronie zachodniej ulica zakończona jest charakterystycznym wnętrzem urbanistycznym w postaci poszerzenia kończącego się na wysokości ulicy Cichej. Na historycznych zdjęciach przestrzeń ta stanowiła miejsce pod swoisty parking dla powozów konnych.  Umieszczona na środku wyspa zieleni pojawiła się w późniejszych latach.

Z racji faktu, iż układ jezdni tzn jej szerokość i przebieg krawężników nie zmienił się na przestrzeni kilkudziesięciu lat jest to układ historyczny.

Projekt przewiduje zachowanie szerokości obecnej jezdni wraz z przebiegiem krawężników . Z racji dużej szerokości drogi wzdłuż południowej krawędzi wyznaczono zatoki parkingowe przedzielone co dwa miejsca dużymi zieleńcami. Obecny układ parkowania odbito względem osi jezdni tak aby przenieść go na nasłonecznioną stronę południową co polepsza warunki wenetacji projektowanych nasadzeń. We wspomnianych zieleńcach zaprojektowano duże okrągłe donice o średnicy 1,8m i wysokości ok 60cm nad terenem i zagłębieniem na ok 30cm. Łączna głębokość donicy wynosi zatem 90cm. W donicach tych zaprojektowano nasadzenia drzew o charakterystycznej kulistej koronie, którą można też zobaczyć na starych zdjęciach ulicy.W donicach pod drzewami zaprojektowano nasadzenia zieleni o formach płożących, „spływających” z donic. Natomiast w pozostałej części zieleńców w gruncie nasadzenia roślinności średniej o akcentach kolorystycznych. W projekcie unikano projektowania małych pasów zieleni , które ciężko utrzymać w warunkach miejskich. Zieleńce przed przejściami dla pieszych mają długość min. 10m co wynika z przepisów mówiących o odległości miejsc postojowych od przejść dla pieszych. Podział pasa parkingowego co dwa miejsca pozwala na sezonowe wyłączanie poszczególnych odcinków i przekształcanie ich w ogródki kawiarniane i restauracyjne, zacieniane w słoneczne dni przez korony drzew i oddzielone od pozostałych miejsc parkingowych zieleńcami i donicami z drzewami.

W obrębie poszerzenia ulicy Niepodległości praca konkursowa przewiduje zmniejszenie układu drogowego na rzecz przestrzeni publicznych i ciągów pieszych. Główny ruch kołowy odbywać się będzie w obrębie istniejącej jezdni co uczytelnione jest przez obustronny szpaler drzew. Wyłączono z ruchu odcinek jezdni wzdłuż południowej pierzei placu. W chwili obecnej jest to niepotrzebne dublowanie ruchu. Odzyskają w ten sposób przestrzeń o klinowym kształcie przeznaczono na szeroki ciąg pieszy będący kontynuacją południowego chodnika ( stanowi on na tym odcinku ewentualny dojazd do budynków , dostaw do sklepów itp. ) Zaprojektowano tu wyniesione granitowe zieleńce o bogatym programie nasadzeń, które jednocześnie stanowią siedziska. Zieleńce poprzecinane są ukośnymi ścieżkami, dzięki którym można spacerować wśród roślinności. W najszerszej części zaprojektowano mały plac miejski z siedziskami na około oraz dużą pergolę z łamaczami słońca zapewniającymi cień w upalne dni. Całość oddzielna jest on jezdni wspomnianymi wyniesionymi zieleńcami i zielenią średnią. Dzięki granitowym stopniom zieleńców i pergoli stanowiącej swojego rodzaju zadaszenie i tło przestrzeń ta może pełnić funkcję małej sceny do organizacji spotkań, koncertów czy kina plenerowego. Plac daje przestrzeń do zabaw i gry w piłkę dla dzieci, której brakuje w tej części miasta oraz przestrzeń pod różnego rodzaju targi ( warzywne, świąteczne, targi staroci )  i ogródki kawiarniane.Możliwość komentowania została wyłączona.