SZCZECIN – ZŁOTY SZLAK

 

Przedmiotem opracowania jest obszar znajdujący się w ścisłym centrum Szczecina, pomiędzy Placem Lotników i Placem Żołnierza Polskiego. Teren ten stanowi odcinek  Złotego Szlaku ciągnącego się od Zamku Książąt Pomorskich aż do Urzędu Miejskiego i dalej przez Jasne Błonia, Park Kasprowicza i tereny zielone do Jeziora Głębokiego.

W chwili obecnej przedmiotowy teren  ,mimo tego iż znajduje się na przecięciu tak istotnych ciągów komunikacyjnych, jest w znacznej części zdegradowany. Główną tego przyczyną jest istniejący Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej, który wraz z postumentem blokuje niemal całą szerokość ciągu, pozostawiając  jedynie wąski pas przejścia. Stanowi tym samym barierę dla odbioru obszaru „Złotego Szlaku” jako całości. Jako że wymowa polityczna pomnika wywołuje niechęć, ta kłopotliwa przestrzeń została pozostawiona sama sobie.

Projekt w założeniu ma na celu poprawę jakości i uporządkowanie  przestrzeni, stanowiącej raczej tło dla mogących odbywać się na placu aktywności, stworzenie im korzystnych warunków. Nie projektuje się na tym obszarze żadnych stałych elementów kubaturowych aby umożliwić organizację wydarzeń w tym miejscu, wymagających na przykład rozstawienia niewielkiej sceny. Plac mógłby stać się na co dzień dogodnym, łatwo dostępnym z racji swojej lokalizacji, a przy tym przyjaznym i estetycznym miejscem spotkań, przystankiem na dalszej trasie czy to do obiektów handlowych czy w kierunku Urzędu Miejskiego i dalej Parku Kasprowicza.

Projekt zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie architektonicznym na koncepcję zagospodarowania fragmentu Alei Papieża Jana Pawła II z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom.Możliwość komentowania została wyłączona.