KOSZALIN-CENTRUM

Ulica Zwycięstwa  jako główne centrum handlu przegrało walkę z centrami handlowymi położonymi na obrzeżach miasta. Obecnie nie wystarczy, by była jedynie miejscem, gdzie przychodzi się robić zakupy. Musi ona stać się atrakcyjnym i przyjaznym mieszkańcom obszarem samym w sobie. Praca konkursowa ma na celu zrewitalizowanie centrum Koszalina, poprawę jakości przestrzeni miejskiej poprzez ograniczenie tranzytowego ruchu samochodowego, uspokojenie ruchu i zwiększenie praw i dostępności dla różnych użytkowników miasta – nie tylko kierowców, ale także pieszych i rowerzystów. Za tym idą poprawa ładu przestrzennego i  jakości życia mieszkańców. Zaistnienie powyższych uwarunkowań jest konieczne aby mieszkańcy chcieli zamieszkać w obrębie centrum miasta oraz aktywnie wykorzystywali jego przestrzeń.

Jednym z głównych czynników degradacji obszaru śródmieścia są  uwarunkowania przestrzenne. Szeroka arteria sprzyja szybkiemu ruchowi tranzytowemu przez miasto. Czteropasmowa jezdnia z umieszczonym po środku pasem zieleni średniej uniemożliwia swobodne przekroczenie jej. Obecnie na odcinku ścisłego centrum przejście przez ulicę możliwe jest jedynie w następujących miejscach: okolice sklepu „Empik”, na skrzyżowaniu przy Rynku, przy katedrze, przy „Saturnie” oraz przy hotelu „Gromada”. W tej chwili jedyny przystanek komunikacji miejskiej w ścisłym centrum znajduje się w okolicy Rynku. Kolejne są znacznie oddalone i znajdują się dopiero w sąsiedztwie Dworca PKP i PKS oraz Poczty Głównej, co również nie sprzyja komfortowemu przemieszczaniu się ludzi i nie zachęca do odwiedzania centrum korzystając z komunikacji miejskiej. Skutkiem tego zwiększa się ruch samochodowy w mieście. Spowodowany jest on również starymi przyzwyczajeniami kierowców przejeżdżających w dalszym ciągu ulicami Zwycięstwa i Młyńską przez centrum zamiast korzystania z nowo oddanej obwodnicy miejskiej.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.