POZNAŃ – TACZAKA

Zakres projektu obejmuje przebudowę ulic Taczaka i Garncarskiej w centrum Poznania. Głównym założeniem  było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni o charakterze śródmiejskim, która godziłaby interesy zarówno mieszkańców jak również handlowców i ich klientów chcących spędzić czas w atrakcyjnym i przyjaznym otoczeniu. Jedną z głównych wytycznych była jak najmniejsza utrata miejsc parkingowych, dlatego też koncepcja ma charakter porządkujący a nie rewolucyjny. Cały obszar ulicy Taczaka i Garncarskiej objęto obszarem strefy zamieszkania co oznacza prawo pierwszeństwa dla pieszego oraz możliwość korzystania z całej szerokości jezdni. Dlatego też przestrzeń ma charakter deptaka pieszego z możliwością przejazdu aut i parkowania w wyznaczonych miejscach.

Projekt zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie architektonicznym organizowanym przez SARP Poznań na zlecenie Urzędu Miasta Poznań. Projekt w trakcie realizacji.Możliwość komentowania została wyłączona.