BIAŁOGARD

Zakres projektu obejmuje dwie lokalizacje w mieście Białogard, które mają pełnić funkcję atrakcji na projektowanej trasie rowerowej. Pierwszą z nich stanowią przestrzenie publiczne wzdłuż rzeki Liśnicy gdzie zaprojektowano m.in. plażę, bulwar, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Drugą lokalizację stanowi plac w miejscu przecięcia równoleżnika  54 ºN i południka 16º E gdzie główną ideą  jest ukazanie w sposób porównawczy długości i odległości związanych z przebiegiem linii geograficznych na świecie.

Projekt zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie architektonicznym na koncepcję zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Liśnicy w Białogardzie.Możliwość komentowania została wyłączona.