I  MIEJSCE

W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W OBSZARZE ULICY WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE